Danh sách sản phẩm được phép

 • Sản phẩm phù hợp với các điều kiện dưới đây được phép giao dịch trên Sàn TMĐT MidVis.com:
 • Sản phẩm thuộc các danh mục liên quan đến thời trang:
  • Giày
  • Quần 
  • Áo
  • Phụ kiện
  • Sưu tầm
 • Sản phẩm mới (New) hoặc đã qua sử dụng (Used).
 • Sản phẩm phải là sản phẩm chính hãng sản xuất hoặc các sản phẩm được thiết kế lại từ các nguyên liệu là sản phẩm chính hãng. 
 • Những sản phẩm được thiết kế lại, sửa chữa thay thế cần được nêu rõ trong phần mô tả sản phẩm và có hình ảnh thể hiện. 
 • Sản phẩm phải là hàng hiệu chính hãng thuộc các thương hiệu MidVis hỗ trợ trong danh sách (danh sách sẽ được thêm, bớt và cập nhật liên tục dựa trên nhu cầu của người dùng) dưới đây: • Lưu ý: 
 • Những sản phẩm không phù hợp với các điều kiện trên MidVis có toàn quyền xóa sản phẩm mà không cần báo trước. 
 • Nếu người bán cố tính đăng bán không đủ điều kiện, khi tiến hàng giao dịch sẽ bị xử lý như người bán hàng giả, hàng nhái (hàng fake).

  

Xem thêm: Đề xuất thêm thương hiệu giao dịch trên MidVis.com Copyright 2021/03/06 17:54:55 © MIDVIS.COM