Hướng dẫn bán hàng

  •   Bước 1: Tạo tài khoản User, xác thực tài khoản

Xem thêm: Tại sao phải xác thực tài khoản

  •   Bước 2: Đăng bán sản phẩm

Nhập đầy đủ, chính xác, khách quan các thuộc tính của sản phẩm và cụ thể các lỗi sản phẩm đi kèm trong phần mô tả sản phẩm.

  •   Bước 3: Thỏa thuận giá bán với người mua (Nếu có)

 Quyết định chấp nhận giá trả cao nhất (nếu có)

  •   Bước 4: Đóng gói sản phẩm khi có đơn hàng

Sau khi chấp nhận giá trả hoặc Người mua chấp nhận giá mong muốn (Mua ngay) Người bán tiến hành đóng gói sản phẩm đầy đủ, chắc chắn.

  •   Bước 5: Giao hàng cho đơn vị vận chuyển

Tiến hành bàn giao đúng đơn hàng cho Shipper. Xác nhận đã giao hàng trên hệ thống

  •   Bước 6: MidVis thanh toán tiền hàng

Người mua xác nhận đơn hàng trên hệ thống, Người bán sẽ nhận được số lượng XU bằng 94% giá trị sản phẩm, Sàn TMĐT MidVis.com sẽ thu fee 6%/giao dịch nhằm mục đích duy trì hoạt động của Sàn TMĐT MidVis.com. Sau đó có đặt lệnh rút tiền.

Lưu ý

-        Sản phẩm đăng bán trên MidVis nằm trong Danh sách sản phẩm được phép bán trên Sàn TMĐT MidVis nêu trong mục Sản phẩm được bán trên MidVis và chúng tôi có quyền xóa các sản phẩm không phù hợp với Sàn TMĐT MidVis mà không cần báo trước cho người dùng.

Xem thêm : Danh sách sản phẩm được phép bán trên MidVis

Copyright 2021/03/06 17:14:11 © MIDVIS.COM