Khiếu nại hoàn trả sản phẩm

Khi người dùng đã có đủ hoặc nhiều hơn các bằng chứng tối thiểu Sàn TMĐT MidVis yêu cầu người khiếu nại tiến hành các bước khiếu nại

Bước 1: Chuẩn bị bằng chứng

Truy cập: ……………… để gửi các thông tin về sản phẩm.

  1. a) Hình ảnh minh họa

-        Phiếu sản phẩm (khi mở sản phẩm tránh làm rách phầm phiếu sản phẩm)

-        Chụp rõ hình ảnh phần người mua cho là  bằng chứng kèm nội dung (chú ý màu phông nền và màu sản phẩm)

  1. b) Video minh họa (nếu có)

-        Khách hàng tiến hàng quay sản phẩm sau đó tải lên trang web youtube.com hoặc drive.google.com (lưu ý ở chế độ công khai) và cung cấp đường dẫn cho shopee.

  1. c) Một số bài kiểm tra sản phẩm trên MXH.

Bước 2: Bàn luận thỏa thuận các bên liên quan

- Giải quyết các khiếu nại dựa trên thỏa thuận đôi bên, Người bán và Người mua liên tục kiểm tra các phương thức liên hệ nhằm trả lời kịp thời trước khi hết thời gian thỏa thuận (03 ngày kể từ khi gửi khiếu nại).

- Nếu bên nào không tích cực hay trốn tránh trong quá trình giải quyết khiếu nại, MidVis căn cứ vào đó để xác định lỗi về bên đó và xử lý khiếu nại. 

Bước 3: Hướng dẫn đóng gói trả hàng 

- Người mua tiến hành đóng gói cẩn thận, tạo lệnh hoàn trả và giao cho shipper. Sản phẩm phải còn nguyên như khi nhận sản phẩm, không được sử dụng để mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Người mua. 

Bước 4: Rút tiền hoàn trả

- Tạo lệnh rút XU trong MidVis.com, hoặc tiến hành giao dịch khác.

Copyright 2021/03/06 17:10:36 © MIDVIS.COM