Phương thức thanh toán

 

VÍ MOMO: 

  • SĐT: 0327204230

TK ngân hàng: 

  • Tên : Luong The Vinh 
  • Chi nhánh HCM
  • Số TK 
  • ACB: 13038061 
  • MB  : 0020171519999 

 

Kết nối với chùng tôi

Copyright 2021/03/06 17:12:26 © MIDVIS.COM